gps6  Jak działa i co to jest GPS ?

 


  Skrót GPS pochodzi od angielskich słów Global Positioning System, czyli światowy system określania położenia. Satelitarny odbiornik sygnałów GPS informuje o jego dokładnej aktualnej pozycji na Ziemi. System GPS został pierwotnie opracowany na potrzeby armii USA, która używa go od połowy lat osiemdziesiątych do określania pozycji i naprowadzania pocisków na cel.

 

24 satelity GPS wciąż okrążają Ziemię. Każdy z nich wysyła swój sygnał rozpoznawczy, aktualną pozycję na orbicie i dokładny czas. Zasada wyznaczania pozycji opiera się na pomiarze czasu dotarcia sygnału z satelity do odbiornika, co jest niezbędne do obliczenia odległości pomiędzy odbiornikiem i satelitą (patrz Jak GPS oblicza pozycję poniżej). W jaki sposób można zmierzyć ten czas? Po pierwsze wiadomo, w jakim momencie sygnał został wysłany z satelity. Znana jest również chwila dotarcia sygnału do odbiornika. Jednak zegar znajdujący się w odbiorniku nie jest tak dokładny, jak ten umieszczony w satelicie. Różnicę tę można skorygować w oparciu o rezultat pomiaru czasu sygnału z czterech satelitów. Aby więc dokładnie wyznaczyć pozycję odbiornika GPS (szerokość i długość geograficzną oraz wysokość nad poziomem morza), niezbędne jest obliczenie odległości od co najmniej czterech satelitów. Oczywiście im więcej satelitów, tym precyzyjniej można określić pozycję odbiornika.

 

 Na dzień dzisiejszy najbardziej popularnym systemem jest system GPS samochodowy. Jak wyżej opisaliśmy technologia która miała być zastrzeżona do celów militarnych coraz szerzej wchodzi do zastosowań cywilnych.

Odbiorniki GPS stają się coraz tańsze, mniejsze oraz co ważne precyzyjniejsze przez co są dokładniejsze.

GPS oprócz samochodów znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia.

 

  

  Gdzie jeszcze wykorzystywany jest GPS ??

 

kontrola pracowników -

śledzenie pojazdów -

wycieczki górskie -

lokalizacja osób -

smartfony i smartwatche -

geodezja, kartografia -

     gps1

 

 

pasek

        Wstecz